phenixtax

CFO.nl

Wereldwijd dalen de tarieven voor directe belastingen en stijgen die van indirecte belastingen. Voor een multinational gaat het al snel over een bedrag van meer dan vijf miljard Euro aan indirecte belastingen dat door de boeken stroomt. Toch zijn volgens Big4 surveys de controlemechanismes op deze cijfers nog steeds ontoereikend.

Dat blijkt uit diverse surveys van de big four. Bij een multinational stroomt al snel meer dan vijf miljard euro aan indirecte belastingen door de boeken. Een vergissing van één procent raakt de earning per share.

Uit onder meer de Global benchmark study on VAT / GST 2013 van KPMG blijkt dat het merendeel van de multinationals nog geen effectief btw-management heeft ontwikkeld. Controles op indirecte belastingen zijn een ondergeschoven kind.


Benchmarking yourself against your peers


Vergelijkbare big four-surveys constateren dat de Belastingdienst door technologische innovaties haar controletaak steeds beter kan uitvoeren. De kans dat de dienst in de nabije toekomst met naheffingsaanslagen en boetes komt, door fouten in de btw-aangiften, neemt met de dag toe.

Bijzonder is dat grote bedrijven nauwelijks reageren. Bij cfo's hebben indirecte belastingen bij keuzes over budgetten voor interne controle geen prioriteit. Indirecte belastingen hebben van oudsher minder aandacht en zullen dit in tijden van besparingen niet ineens meer krijgen.

De belangrijkste reden is dat deze heel anders worden geadministreerd dan directe belastingen. Als het gaat om beheersing van belastingrisico's kijkt de cfo, ingefluisterd door zijn head of tax, veelal uitsluitend naar directe belastingen.

De indirect tax functie weet vaak niet hoe ze dit kan veranderen en hoe ze de risico's op de agenda van de cfo kunnen krijgen. De head of tax waaraan wordt gerapporteerd  haalt zijn informatie voor directe belastingen vooral bij corporate finance en minder binnen de organisatie, terwijl juist daar de indirecte belastingen worden geadministreerd. Vaak is voor hem dus niet dagelijks zichtbaar hoe kwetsbaar de controle is op indirecte belastingen. Een verbeterde samenwerking kan er voor zorgen resulteren dat btw-risico's  beter bij de cfo voor het voetlicht kunnen worden gebracht.

Misschien wel het meest bijzonder - gezien de noodkreet van de eigen belastingadviseurs in de benchmarkstudies - is dat ook de accountant nauwelijks wijst op de grote risico's en onvoldoende controleert op de indirecte belastingen.

De reden is dat de belastingadviseurs van de big four hoofdzakelijk op eigen klanten werken, met eigen omzetdoelstellingen en een hogere tariefstructuur.

De accountants werken bovendien met scherpe tarieven waarbij dure interne uren voor controle op indirecte belastingen maar beperkt worden opgevoerd. De cfo kan er dus niet zomaar vanuit gaan dat alle kennis binnen de muren van de grote accountancy- en belastingadvieskantoren wordt gedeeld.

Zowel van buiten als binnen de organisatie ontvangt de cfo dus onvoldoende signalen om meer prioriteit te geven aan indirecte belastingen. Hoe is deze impasse te doorbreken?

De interne en externe stakeholders zijn allemaal schakels in het proces en als er één niet meewerkt komt er van verandering weinig terecht.

Het begint ermee dat accountants de surveys van hun eigen kantoren lezen, de risico's onderkennen en deze ook bespreken met de cfo. Het beste zou zijn als indirect tax standaard via audit wordt gecontroleerd óf dat een standpunt wordt ingenomen dat juist niet te doen.

Als controle noodzakelijk is, dan moeten alle producten en methoden  van de eigen belastingadviespraktijk worden ingezet om kwaliteit te borgen. Dat beïnvloedt de cfo en kan vervolgens ‘top down' leiden tot nieuwe instructies voor internal audit en/of head of tax.

Langs die weg kan de indirect tax functie mandaat, resources en budget krijgen om haar taken goed te kunnen uitoefenen, waarbij natuurlijk de indirect tax functie zelf de samenwerking met de head of tax moet zien te verbeteren.Data-analyse bij Belastingdienst: automatische controle gaat niet vanzelf

'Het aan elkaar knopen en analyseren van databestanden is vooral nuttig bij het in beeld brengen van risicoprofielen' De btw is eigenlijk een soort 'administratieve- c.q. boekhoudbelasting'. Immers, het grootste deel van de verantwoording van aan omzetbelasting gerelateerde rechten en plichten vinden we terug in de financiële verantwoording, de (kantoor)voorraadadministratie, de debiteuren en crediteurenadministratie en daar aan verwante (sub-)administraties.

Uiteindelijk draait alles om het zorgvuldig administreren van de btw-gevolgen van transacties in de boekhouding en het vervolgens rapporteren daarvan in een btw-aangifteformulier.

Het is daarom essentieel te kunnen aantonen en te kunnen onderbouwen dat de uitkomst van deze btw-administratie volledigheid garandeert en juist is. Het is daarom niet vreemd dat de Belastingdienst personeel met een aantal nieuwe vaardigheden zoekt.Leren van de Belastingdienst

btw standpunt door de accountant Een accountant heeft nauwelijks inzicht in het wel of niet functioneren van belastingprocessen en met de statistische steekproef kan hij met minimale kosten en maximaal resultaat feitelijk toetsen of de indirecte belastingpositie nader moet worden onderzocht of niet.

Het voordeel is dat, net als bij de belastingdienst, verificatie van transacties heeft plaatsgevonden - en dus een onderbouwd standpunt wordt ingenomen - en dat de realiteit daadwerkelijk wordt getoetst in plaats van te veronderstellen dat geen risico's aanwezig zijn.5 tips voor fiscale risico’s bij overnames

Bij een overname kunnen nieuwe belasting risico’s ontstaan. Welke risicogebieden dit zijn en hoe deze het best kunnen worden beheerst wordt hieronder uitgezet. In mijn vorige bijdrage 'Tips Belastingdienst voor overnameadviseurs' gaf ik aan dat bij multinationals relatief kleine vergissingen al snel materieel kunnen zijn.

De vraag is hierin beantwoord hoe de omvang van de risico's inzake de belastingpositie op een efficiënte en effectieve manier, met minimale arbeidsinspanning en optimaal resultaat - kunnen worden vastgesteld.