Door Richard H. Cornelisse en Edwin van Loon
Gepubliceerd in Vakblad Tax Assurance

Samenvatting

De belastingmoraal verschuift. Steeds meer wordt iets wat wettelijk gezien mag, niet automatisch ook geaccepteerd door de publieke opinie. Reputatieschade dreigt. Belastingdiensten worden ook scherper, op zowel directe en indirecte belastingen. Ze willen vaker, sneller en meer gegevens zien. Daarnaast is er een tendens om de eindverantwoordelijkheid voor fiscale zaken hoger in de onderneming te leggen; in het Verenigd Koninkrijk ligt die sinds vorig jaar zelfs al bij de Raad van Bestuur.

Die twee tendensen stellen eisen aan de interne fiscale afdelingen en de externe accountants, maar bieden ook kansen. De gegevens die de belastingdiensten eisen, zouden door het bedrijf zelf goed gemonitord en geïnterpreteerd moeten worden, om te kijken in hoeverre die gegevens misschien wijzen op ongewenste situaties en te grote belastingrisico’s. Het kan ook zo zijn dat die gegevens duidelijk maken dat het bedrijf er misschien goed aan doet de bedrijfsprocessen anders te organiseren.

Door samenwerking van fiscale specialisten kan een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het totale fiscale reilen en zeilen van de multinational ontstaan. Van daaruit is een beter zicht op mogelijk gewenste investeringen voor het bedrijf mogelijk. Zo kan fiscaliteit de plaats innemen die het misschien altijd al verdient: als belangrijk onderdeel van het totale overkoepelende ondernemingsbeleid.

Gratis artikel lezen en downloaden in PDF

Geschreven door Richard H. Cornelisse en Edwin van Loon

  • mr. Richard H. Cornelisse, Tax Assurance Expert, managing director van de Key Group en Phenix Consulting
  • Edwin van Loon RTAP, Tax Control Framework Coordinator ING Bank NV